Almere Oosterwold

Almere

Oosterwold

De gemeente Almere heeft met Oosterwold een ontwikkelopgave van formaat. Op organische wijze zal een gebied van ongeveer 4.300 hectare transformeren tot een dun bevolkt gebied dat plaats biedt aan ongeveer 15.000 woningen, stadslandbouw en nieuwe natuur. Niels heeft in een eerder stadium in opdracht van de gemeente Almere en samen met MVRDV een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de structuurvisie van Oosterwold. Nu mogen we voor de Provincie Flevoland aan de slag met de toepassing van de spelregels voor uitwerking van onderdelen van Oosterwold. Een echte puzzel, waar we met verschillende gebiedspartijen aan werken.