Hoevelakense bos

Hoevelakense Bos

Open planproces Ons Hoevelakense Bos en omgeving

Het Hoevelakense bos is een ongekend populaire bestemming voor inwoners van Hoevelaken. In toenemende mate weten ook bewoners van Amersfoort en Nijkerk de weg naar de cultuurhistorische buitenplaats te vinden. Het bos is te klein om in al deze vragen te voorzien en er zijn beperkte voorzieningen om deze bezoekers te faciliteren. Als gevolg hiervan staat de cultuurhistorische waarde van het landgoed, de landschappelijke kwaliteit van het bos en de woonkwaliteit van bewoners van Hoevelaken onder druk.

Hofstra|Heersche werkt samen met landschapsachitect Jan-Maurits van Linge (Xi-ontwerp) en procesbegeleider Margreet Kokshoorn in opdracht van de Gemeente Nijkerk aan het in goede banen leiden van deze steeds groter wordende gebruikersgroep. Onder de noemer Ons Hoevelakense Bos is een interactief proces opgestart met bewoners en belanghebbenden. De wens is op korte termijn een oplossing te ontwikkelen en bewoners in en om Hoevelaken actief te betrekken bij de uitwerking van de plannen. Daarbij worden alle belangen en wensen van bewoners en gebruikers opgehaald en meegenomen in de uitwerking.

De gemeente Nijkerk werkt hierbij intensief samen met Geldersch Landschap & Kasteelen en de gemeente Amersfoort. De Provincie Gelderland subsidieert de uitvoering van het plan.