Kasteel Keppel

Afspraken gepresenteerd

Deze zomer hebben we voor de Gemeente Bronckhorst een ‘schetsschuit’ georganiseerd voor landgoed Keppel: een interactieve aanpak waarmee de gemeente een impuls wil geven aan de actuele ontwikkelingen en een bijdrage hoopt te leveren aan de duurzame instandhouding van het landgoed. Hofstra|Heersche organiseert het gehele proces, van werksessie tot uitwerking. Hierbij hebben we de samenwerking gezocht met Willem van Wingerden van Gesprek in Beweging. Willem heeft het dagvoorzitterschap voor zijn rekening genomen.

Er is een aantal projecten benoemd waaraan de komende tijd door zowel gemeente, provincie als landgoed gewerkt gaat worden. Per project of thema zal gekeken moeten worden welke andere belanghebbenden betrokken moeten of kunnen worden om tot een goed resultaat te komen. Thema’s die aan de orde zijn gekomen betreffen onder meer de Dorpsstraat van Laag-Keppel, toepassing van duurzame energie, de inrichting van de voormalige moestuin en recreatie. Verder is de inrichting van een Toeristisch Overstappunt een belangrijk thema.

De resultaten van de beide schetsdagen zijn gebundeld in een beeldend verslag. Dit verslag is aangeboden aan de wethouder en de bewoners van het kasteel en vormt de basis van verdere samenwerking tussen landgoed en gemeente. De eerste vervolgafspraken tussen landgoed en gemeente staan al gepland.