Zonnepark Terheijden

Zonnepark Terheijden

Voor en door inwoners

Het Traais Energie Collectief werkt aan het energieneutraal maken van het dorp Terheijden. Door de opwekking van eigen energie is de wens het eerste energie neutrale dorp van Brabant te worden. Zo is de eerste collectieve windmolen onlangs vergund. Daarnaast is een subsidie verstrekt om het dorp aardgasvrij te maken. Als onderdeel van de plannen zal er ook een zonnepark worden gerealiseerd. Daarvoor werkt Hofstra|Heersche samen met de bewoners, initiatiefnemers en specialisten uit het werkveld aan de vormgeving van een openbaar toegankelijk zonnepark.

Middels een aantal interactieve sessies zijn we gestart met het schetsen van een aansprekend ontwerp. Een voorstel waar ruimte is voor een publiek toegankelijk park, natuurontwikkeling onder de zonnepanelen én de wensen van omwonenden. Het parkontwerp reflecteert de oorspronkelijke verkaveling in het gebied. Elk van de oorspronkelijke percelen krijgt een geheel eigen uitstraling, gerealiseerd met zonnepanelen van verschillende hoogte, opstelling, richting en ondergrond.

Door het park komt een openbaar toegankelijke wandelroute langs de verschillende percelen. Door gebruik te maken van natuurlijke afscheidingen zal het park niet omgeven worden door hekwerken.

Het resultaat vormt de basis voor de technische uitwerking en vergunningsaanvraag.