Adviseur erfgoed & leefomgeving

Adviseur erfgoed & leefomgeving

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Hofstra|Heersche vervult vanaf heden op tijdelijke basis de rol van adviseur erfgoed en leefomgeving voor de regio noordoost Nederland namens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

In die hoedanigheid zijn we betrokken bij grote transities in de leefomgeving en waarbij erfgoed rol speelt. Bijvoorbeeld landbouw, natuur, water en bodem, woningbouw en de energietransitie.

Samen met de specialisten van de RCE werken we aan de positionering van erfgoed in ruimtelijk beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld door het stellen van randvoorwaarden voor behoud, inpassing of duurzame ontwikkeling. Erfgoed kan op die manier van richtinggevend betekenis zijn voor de ruimtelijke inrichting van (noordoost) Nederland.

We leveren we een bijdrage aan het adviseren van gemeenten en overheden inzake (groen) erfgoed, rijksmonumenten en de gebouwde omgeving en verstedelijking. Onder meer voor het programma Erfgoed, woningbouw en mobiliteit.