Vislift Papsluis

Vissen kunnen voortaan ongestoord zwemmen

Vissen kunnen voortaan ongestoord zwemmen van de Biesbosch tot diep in Altena. Waterschap Rivierenland plaatste hiervoor een Vislift bij de monumentale Papsluis ten zuiden van Werkendam.

Hoe beter leefgebieden van vissen op elkaar aansluiten, hoe rijker de ecologie en hoe beter de waterkwaliteit. Daarom maakt het waterschap steeds meer stuwen, sluizen en gemalen ‘vispasseerbaar’. Wij stelden een inrichtingsplan op dat met instemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en welstand ten uitvoer is gebracht.

De Papsluis is in 1815 gebouwd als meest zuidelijke inundatiesluis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie; bij oorlogsdreiging zette deze sluis de Uppelsche Polder onder water om de vijand te weren. Het is een waaiersluis die ongeacht de stroming de deuren kon sluiten. Het is één van de weinige waaiersluizen in een voormalig getijdengebied, want de Bakkerskil stond in open verbinding met zee.

Aan de polderzijde is een vislift gebouwd in de dam tussen de sluiskolk en de poldersloten. In de sluisdeuren  is een luikje  geplaatst onder water. De zelfdenkende vispassage herkent elke vissoort, en stelt de juiste stroomsnelheid in om de dam te passeren.