Groene stad

Sinds dit jaar wonen er in Nederland meer mensen in de stad dan op het platteland. Een trend die wereldwijd gaande is. Door de groeiende aantrekkingskracht van de stad verdwijnen voorzieningen en de jongeren uit de dorpen en de steden groeien in omvang. Het contrast tussen de stad en het platteland wordt hiermee in veel opzichten groter. Dit stelt ons voor nieuwe uitdagingen.

Iconen Dienstverlening 170815-22-22-22

 

 

 

 

 

Dichtbevolkte steden met veel verhard oppervlak kunnen stedelijke ‘warmte eilanden’ vormen. De temperatuur in de stad ligt dan aanmerkelijk hoger dan in de omgeving. Dit kan nadelige gevolgen hebben. De hogere temperatuur heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarbij kan een hogere temperatuur hittestress veroorzaken: stralingswarmte van gebouwen en het gebrek aan wind veroorzaken een hoge gevoelstemperatuur.
De hogere temperatuur kan eveneens leiden tot zwaardere regenval. Dit terwijl bij hevige regenval het water moeite heeft haar weg te vinden in de verharde omgeving. Dit resulteert in wateroverlast.

 

Iconen Dienstverlening 170815-21-21

 

 

 

 

 

Groen kan een positieve bijdrage leveren op het leefklimaat in de stad. Door slimme combinaties te maken wordt de stad aangenamer, gezonder, mooier en veiliger. De stad heeft de potentie nieuwe oplossingen te genereren. Want waarom zouden daken niet tegelijkertijd als wateropvang kunnen dienen? Of schoolpleinen bijdragen aan de biodiversiteit? En boulevards dienen als groene longen van de stad.
Wij zoeken vandaag naar creatieve en innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van morgen.

 

‘De ontwerpers van Hofstra|Heersche hebben ons geholpen met de totale puzzel van het nieuwe recreatiegebied (Geestmerambacht) en met een aantal puzzelstukjes daaruit. Zo tot zien luisteren ze met plezier naar de vele partijen die in het project betrokken zijn, om vervolgens met mooie en realistische oplossingen te komen. Zo realistisch, dat we ze inmiddels hebben uitgevoerd’.

Fred Rodenbach. Recreatie Noord- Holland

Beslissers 09-09