Hofstra|Heersche

De landschapsarchitecten van Hofstra|Heersche geloven in samenwerking. Met de opdrachtgever, bewoners, gebruikers en beheerders van stad en land. Wij geloven dat uit samenwerking de beste ideeën ontstaan, die leiden tot uitvoerbare plannen met draagvlak. Dit doen wij door te werken vanuit het veld. Samen met alle belanghebbenden. Wij zijn zichtbaar, aanspreekbaar en staan open voor dialoog.
Door deze werkwijze brengen wij de juiste oplossing op de juiste plaats. Dat is leuker, kosteneffectief, bespaard tijd en resulteert in doordachte plannen met draagvlak.
Wij maken landschap. Samen met haar bewoners en gebruikers. Aan de keukentafel, in het veld.

We zijn aangesloten bij de coöperatie Des Lands. Het doel van de coöperatie is om op een geheel vernieuwende wijze een samenwerking mogelijk te maken tussen opdrachtgevers en zelfstandige vakspecialisten. De coöperatie biedt meerwaarde op het gebied van: landelijk werken, samenwerking, raamcontracten, flexibiliteit in inzet en administratieve verlichting.

logo

 

 

 

 

 

 

 

Naast onze ontwerpactiviteiten dragen we graag bij aan het overdragen van kennis op de nieuwe generatie ontwerpers. Daarom zijn we beide actief als stagebegeleider en gastdocent aan oa. VanHall Larenstein, WUR en de NHTV Academie voor Stedebouw.

logo-architectenregister-naam

 

 

 

 

Wij staan als landschapsarchitecten geregistreerd in het Architectenregister. Hierdoor kunt u rekenen op onze kwaliteit. 

 Iconen Dienstverlening 170815-18

 

 

 

 

‘Niels Hofstra en Jan Heersche hebben aan onze studenten op enthousiaste en heldere wijze de werkwijzen en belangen duidelijk gemaakt, waar zij in hun dagelijkse werk mee te maken hebben. Op deze manier komen onze studenten meer te weten over hun toekomstige werkveld en de mogelijkheden die er zijn. Een prachtige inkijk in het werk van professionals!’

Suzanne van Rijswijk | Studiebegeleider Ruimtelijke Ordening en Planologie | NHTV Breda

IMG_2310