Groene landbouw

Er is bijna geen land ter wereld waar het landschap buiten de stad zo dynamisch is als in Nederland. De druk op de ruimte is groot, de oppervlakte relatief klein. Wij denken en werken mee aan een leefbaar, vitaal en aantrekkelijk platteland.

Iconen Dienstverlening 170815-06

 

 

 

 

 

In de eerste plaats doen we dat door bestaande landbouwbedrijven te ondersteunen in hun ambities. Door een inpassingsplan op te stellen dat schaalvergroting faciliteert bijvoorbeeld. Ook zijn er steeds meer boeren die zoeken naar een vorm van verbreding van hun bedrijf. Vaak hebben nevenfuncties een sterke relatie met het landschap. Dan kunnen wij helpen deze ideeën te concretiseren. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van Nieuwe Natuur in Dronten. Hier werken ondernemers aan de ontwikkeling van nieuwe natuur die aansluit op de bedrijfsvoering. Zo ontstaat er natuur die duurzaam in stand kan worden gehouden en ruimte voor ondernemers om te ontwikkelen.

Om een optimale dienstverlening te kunnen bieden werken wij bij het opstellen van onze ontwerpen en erf- inpassingsplannen samen met diverse adviseurs, rentmeesters en bouwers uit het veld. Ook met maatschappelijke initiatieven, nevenactiviteiten en vergroening in het kader van de GLB of meetlat duurzame veehouderij kunnen wij de agrarisch ondernemer van dienst zijn. Wij denken graag in een vroeg stadium mee over de positie in de maatschappij en de diensten die mogelijk zijn. Samen gaan we op zoek naar een antwoord op de vraag en maken een (in)passend plan voor het bedrijf.

 

 

Iconen Dienstverlening 170815-17

 

 

 

 

 

Tegelijkertijd is de landbouw aan het veranderen. Schaalvergroting is soms een oplossing, maar in andere gevallen niet. De bedrijfsgrootte, het landschap, financiële mogelijkheden en politiek zijn vaak bepalend voor de mogelijkheden. Daarbij wordt de consument zich steeds bewuster van wat hij eet, waar het vandaan komt en hoe het geproduceerd is. Dit leidt tot andere en nieuwe vormen van landbouw in Nederland. Wellicht zelfs, tot andere landschappen.

Permacultuur, voedselbossen, superfoods, energieproducerende landbouw en agrarische waterbeheer zijn termen die steeds nadrukkelijker voorkomen. Maar hoe breng je ze in praktijk? Wat zijn de kansen? En welke mogelijkheden zijn er? Daarin verdiepen wij ons. Door kennis van onderzoekers, kwekers en boeren bij elkaar te brengen en te testen in de praktijk ontwikkelen we deze thema’s verder dan de theorie. Bijvoorbeeld door zelf een voedselbos aan te planten, op pad te gaan met Mark Shepard, een bezoek te brengen aan de voedselbossen van Martin Crawford en Sepp Holzer. Ook met advies in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) of de ‘meetlat duurzame veehouderij’ zijn wij de agrarische ondernemer van dienst.

Iconen Dienstverlening 170815-18

 

 

 

 

 

Sterk is jullie betrokkenheid bij het landschap. Tegelijkertijd kunnen jullie je verplaatsen in de situatie van de agrarische ondernemer. Zo ontstaat een win-win situatie.’

Gert-Jan Festen, specialist ruimtelijke ordening en milieu bij Rombou BV

 

 

 Beslissers-09-08 2-08