Landeigenaren

Wij werken voor een breed scala aan landeigenaren en terreinbeheerders. Onder andere voor rentmeesters, landgoedeigenaren, Natuurmonumenten, de provinciale landschappen, Staatsbosbeheer en agrarische ondernemers.

Hofstra|Heersche staat landeigenaren, terreinbeheerders en rentmeesters bij in het oplossen van ruimtelijke vraagstukken. Dit doen we bijvoorbeeld door overheden, experts en omwonenden bij elkaar te brengen om samen te werken aan een gedragen inrichtingsplan, beheerplan, beeldkwaliteitsplan of toekomstvisie.

Ook onderzoeken we hoe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen bijdragen aan nieuwe verdienmodellen. Verdienmodellen die bij kunnen dragen aan de duurzame instandhouding van uw bezit.

Voor elk vraagstuk organiseren wij de juiste kennis, de gemeenschap en overheden. Hiervoor maken we gebruik van onze jarenlange ervaring in het landelijk gebied, ons brede netwerk, onze nieuwsgierigheid en onze kennis op het gebied van onderzoek, GIS en ontwerp. Zo komen we tot een passend antwoord op elke vraag.Werkbare beheerplannen


Effectieve beeldkwaliteitsplannen


Bruikbare ontwerpen


Samen met gebruikers en beheerders