Natuurlijk groen

Nergens wordt zoveel ontworpen aan natuur als in Nederland. Om de uitgangspositie van een nieuw natuurgebied te bepalen, natuurwaarden in agrarisch gebied te vergroten of natuurwaarden in bestaande gebieden te maximeren. Altijd zijn er mensen bij betrokken.

Nieuwe natuur

Iconen Dienstverlening 170815-19

 

 

 

 

 

Wij hebben ruime ervaring met het realiseren van nieuwe natuur en het omvormen van bestaande natuurgebieden. Door de natuur het eerste zetje te geven, de uitgangspunten op orde te brengen of nieuwe (beplantings-) systemen te bedenken. Voorbeelden hiervan zijn de ontsnipperingsmaatregelen op de Utrechtse Heuvelrug en aan het introduceren van nieuwe natuurwaarden in het Kotterbos en het Horsterwold te Flevoland.

 

Belevingswaarde

Iconen Dienstverlening 170815-07

 

 

 

 

 

Naast de ecologie werken we ook aan de beleving van de natuurwaarden. In een klein land als Nederland staan mens en natuur immers dicht bij elkaar. Door het gebruik integraal af te stemmen op de natuurwaarden (zonering) ontstaan garanties voor topnatuur die goed is beschermd, maar ook kansen voor recreatief gebruik en nieuwe verdienmodellen.
Een voorbeeld waar we dat laten zien is de introductie van TOP’s en poorten in het nationaal park Utrechtse Heuvelrug, en de nieuwe recreatieve impuls die is gegeven aan het Horsterwold in Flevoland. Ook hebben we voor het Atelier Rijksbouwmeester onderzoek gedaan naar de kwaliteit en het functioneren van onze Nationale parken.

 

Iconen Dienstverlening 170815-18

 

 

 

 

‘De weg naar de succesvolle oplevering van park Ruigenhoek was een hobbelige. Echter, aan de basis van het succes stond een aantrekkelijk en goed doordacht ontwerp . Dat was opgesteld met oog voor de verschillende gebruikers en hield rekening met de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologisch waarden van het gebied. Het is niet meer dan logisch dat het frisse en actieve ontwerp van de hand van deze ontwerpers komt’.

Sander Rijksen. Projectmanager. Projectmanagement bureau Utrecht

Beslissers-01