Overheden

Wij werken voor overheden op alle lagen. Onder andere voor ministeries die actief zijn in het ruimtelijk domein en uitvoeringsorganisaties als Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer. Daarnaast werken we voor provincies, waterschappen en gemeenten.
Hofstra|Heersche helpt en adviseert overheden bij het voorbereiden en uitvoeren van hun beleid. We zijn actief in actuele ruimtelijke opgaven die spelen in stad en land, met name op het gebied van natuur, erfgoed en recreatie. Onze creativiteit en jarenlange ervaring in ruimtelijke vraagstukken maakt ons breed inzetbaar.

Zo onderzochten we hoe Nationale Parken recreatief worden benut voor het Atelier Rijksbouwmeester. En werkten we samen met Waterschap Rijn en IJssel aan een prachtige atlas die toont hoe het er voor staat met het watersysteem en de wateropgaven. Maar natuurlijk ontwerpen we ook graag aan een monumentaal kasteelpark of maken we een schetsontwerp voor een nieuw natuurgebied.

Onze aanpak onderscheidt zich door onze persoonlijke betrokkenheid en actieve samenwerking. We trekken samen op met de stakeholders en realiseren zo het beste voorstel op de juiste plek.


Advies


Ontwerp


Visie


Procesbegeleiding