EZS-0103D-03-OostvaardersWold in de EHS-kaart-2009-04-23