EZS-0103D-08-Respect voor de polder-beeld-2009-04-23