Particulieren

DSC0379-1280x850.jpg
Beeldkwaliteit onder de zon

Park Le Duc

Parc Le Duc is gelegen in het departement Hérault, één van de vijf departementen in de provincie Languedoc. Centraal punt aan de horizon vormt de Pic Saint Loup. De 658 meter hoge berg torent boven alle heuveltoppen in de omgeving uit en is zichtbaar in grote delen van het gebied rond Montpellier. Op de voorgrond van dit landmark ligt al jaren de vakantiebestemming van menig landgenoot: Parc Le Duc.


Route naar de zon

In 2018 bereikte ons de vraag of we mee wilden denken over een Beeldkwaliteitsplan voor een vakantiepark in Zuid-Frankrijk: Parc Le Duc. Omdat wij een uitdaging niet uit de weg gaan zijn wij met deze opdracht aan de slag gegaan. In eerste instantie met voorbereidende werkzaamheden vanuit Nederland. In het voorjaar van 2019 stond een tweedaags bezoek aan Parc Le Duc op het programma. Benieuwd naar wat we aan zouden treffen togen we naar het zuiden van Frankrijk.

Ter plaatse hebben we een intensief programma gevolgd waarbij we het gesprek met bewoners zijn aangegaan, een workshop hebben gehouden met de klankbordgroep en over het park hebben gestruind en het terrein en alle bomen met een drone hebben ingemeten. Alles om, terug in Nederland, genoeg munitie te hebben om een goed en gedragen plan in elkaar te zetten.Levendig centrum van de streek

Het landschap in de directe omgeving van Parc Le Duc karakteriseert zich door een mozaïek van wijngaarden en lavendelvelden. Dit mozaïek wordt doorsneden door dichte bossen en garrigues. Met een eigen restaurant en (semi) openbaar zwembad vervult Parc Le Duc bijna de rol van een dorp in deze omgeving, waar verdere bebouwing en voorzieningen schaars zijn. Via een geasfalteerde toegangsweg kom je bij wat je het ‘centrum’ van dit dorp zou kunnen noemen: een cluster van beheerderswoning, receptie en restaurant met bijbehorende gebouwen. Ook het zwembad is hier te vinden, net als, op enige afstand, de Jeux-des-Boules-baan en de speeltuin.Regie op kwaliteit

We hebben gemerkt dat er al veel moois is op Parc Le Duc. Maar met een paar ingrepen en aanpassingen kan dat moois wat ons betreft nog veel mooier worden. Aan de bewoners zal het niet liggen. Tijdens ons verblijf hebben we veel plezierige gesprekken gevoerd.

Het beeldkwaliteitsplan schetst het streefbeeld waar door bestuur en bewoners op termijn naartoe kan worden gewerkt. Enerzijds gaat het daarbij om het de openbare ruimte en de openbare gebouwen. Dit zijn zaken waar het bestuur van Parc Le Duc zeggenschap over heeft en waar het bestuur dus ook mee aan de slag kan en gaat. Anderzijds doet het beeldkwaliteitsplan ook uitspraken over zaken die de bewoners aan gaan: de manier waarop wordt omgegaan met beplanting op de kavel, de hoeveelheid verharding, maar ook de kleur en oriëntatie van de woningen.
De wortel en de stok

Voor een groot deel dient het beeldkwaliteitsplan als bron van inspiratie. Niemand kan een bewoner bijvoorbeeld dwingen om een boom te kappen. Wel hopen we dat de mensen, met dit beeldkwaliteitsplan in de hand, nog eens kritisch kijken naar hun kavel. Is de boom inderdaad nog zo mooi als gedacht en heeft hij voldoende ruimte om vrij uit te groeien? En levert halfverharding op een groot deel van mijn kavel inderdaad ook een beeld op dat recht doet aan Parc Le Duc, of zijn er andere oplossingen denkbaar die misschien meer bijdragen aan de beeldkwaliteit? Vaak gaat het om creëren van bewustzijn. Over een nét andere kijk op de zaak, een kijk waar de bewoner zelf misschien nog niet aan had gedacht.Niet op alle punten is het beeldkwaliteitsplan echter vrijblijvend. Een aantal zaken is vastgelegd in de bouwvoorschriften en is in dit beeldkwaliteitsplan geactualiseerd. De veranderingen die dit  beeldkwaliteitsplan voorstaan zullen dan ook voor een deel pas op de langere termijn zichtbaar worden op het park. Zo zijn over de kleur en kwaliteit van de woningen, de situering op de kavel, gebruikte verhardingen en de omgang met de groene ruimte regels opgenomen. Op de korte termijn gaan de bewoners van het park alvast aan de slag met een kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte. De eerste projecten zijn met succes uitgevoerd.


  • Kenmerken
Kenmerken

Parc Le Duc

Locatie: Vacquières, Frankrijk

Opdrachtgever: Bestuur Parc Le Duc

Partners: Cok Versluis, stedenbouwkundig ontwerper

Status: Advies

Periode: 2019


Hedendaagse kwaliteit op Par Le Duc


IMG_0159-1280x960.jpg
Zinnenprikkelende stadsoase omgeven door stromend water

Koerdische Koer

De Koerdische Koer ligt in de voorname en reliëfrijke Burgemeesterswijk van Arnhem. De herenhuizen zijn aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd en rijkelijk voorzien van bijzondere details. Zo ook de woning van onze opdrachtgever. De leefruimte bestaat uit een beletage en een souterrain. De tuin is toegankelijk op verschillende niveaus.


Reliëfrijke achtertuin

De Koerdische Koer ligt in de voorname en reliëfrijke Burgemeesterswijk van Arnhem. De herenhuizen zijn aan het begin van de twintigste eeuw gebouwd en rijkelijk voorzien van bijzondere details. Zo ook de woning van onze opdrachtgever. De leefruimte bestaat uit een beletage en een souterrain. De tuin is toegankelijk op verschillende niveaus.

De woning werd eerst grondig gerestaureerd. In samenwerking met JCR architecten en de interieurarchitecten van Monolyt werken we aan de aansluiting op de tuin. Een overdekte loggia werd aan de leefruimte gebouwd die door middel van een stalen trap in verbinding staat met de lager gelegen achtertuin. De achtertuin loopt schuin omhoog naar achteren, het hoogteverschil is over de betrekkelijk korte afstand bijna twee meter.Elementen

De bakermat van de beschaving, het land van Tigris en Eufraat, tevens herkomst van de opdrachtgever, was onze inspiratiebron. Al in de zesde eeuw na Christus werden hier de eerste tuinen gerealiseerd met het doel het paradijs op aarde na te bootsen.  De vier basiselementen waren stromend water, beplanting, aarde en lucht.Prikkelend voor de zintuigen

We realiseerden een intieme stadstuin waar veel is te zien en horen. Het hoogteverschil wordt opgevangen met lage, gemetselde keerwanden bekroond met zandsteen. Dit aardekleurige reliëf doet soms dienst als zitplaats en soms als een verkoelend gordijn van stromend water. Op de tussenliggende plateaus liggen de door waterbassins omgeven terrassen met een bijzonder mozaïek van geglazuurde en gebakken klinkers. Bijzondere bomen, zoals de Perzische slaapboom en een oude olijfboom, filteren het licht op het terras. De nieuwe bordestrap vanuit de woonkamer is op een fraaie manier vervlochten met de niveauverschillen in de tuin.

Voor de detaillering is gekeken naar de metselverbanden en het materiaalgebruik in de woning. Door vergelijkbare materialen op een nieuwe manier te combineren en toe te passen is een fraaie mix ontstaan tussen historie, inspiratie en cultuur: een Koerdische Koer.  • Kenmerken
Kenmerken

Koerdische Koer

Locatie: Arnhem, Gelderland

Opdrachtgever: Particulier

Partners: Monolyt, JCR architecten, Kinran Consultancy

Status: definitief ontwerp

Periode: 2017 – 2018

Thema: Tuin. Beplanting.


Zinnenprikkelende stadsoase omgeven door stromend water


IMG_7765-1280x960.jpg
Wuivend helmgras en bijzondere duinvegetaties brengen de Duintuin tot leven

Duintuin

In Bentveld, op de rand van Aerdenhout, ligt een zeldzaam reliëfrijke tuin met duintoppen, duinvalleitjes en grillige eiken op een stukje oude duinen. Helaas zijn de eiken zó talrijk en is er zoveel ‘gemeentegroen’ aangeplant dat lekker in de zon zitten of een duintop beklimmen er niet meer in zitten. Hofstra|Heersche is gevraagd om mee te denken hoe deze schaduwrijke plek boordevol mogelijkheden meer diversiteit kan krijgen.

Aanpak

In de Duintuin kun je moeiteloos een wandeling ontwerpen. Als je kijkt door je oogharen zie je groepen van grillige eiken en een slingerpad dat door dalen en over tuintoppen naar verborgen plekken voert. Omgeven door wuivend helmgras, plukjes duindoorn en bijzondere accenten van bloeiende kruiden. De duinen in optima forma.De juiste basis

Maar achterstallig onderhoud vertroebelt onze blik. In het tijdsbestek van een dag rooit Hofstra|Heersche daarom een belangrijk deel van het ‘gemeentegroen’, zaagt ongewenste bomen om en blest de bomen die nog moeten wijken. Vervolgens worden belangrijke punten ingemeten, zodat er een krachtig vertrekpunt voor het ontwerp ontstaat, de contouren van iets nieuws kun je door je oogharen al zien.Robuust raamwerk

Het ontwerp is in gedachten al goeddeels voltooid. De routes zijn uitgezet, de beste plekjes om te zonnen zijn gekozen en locaties voor nieuwe beplanting uitgedacht. In een ontwerptekening komt alles samen: in een prachtige wuivende Duintuin.Realisatie

Om die Duintuin te realiseren hebben we andere organisaties nodig. Zo is voor het verwijderen van de grote bomen een kapvergunning nodig. Hiervoor neemt Hofstra|Heersche de gemeente mee de tuin in om daar, ter plaatse, de plannen toe te lichten. Het herstel van de natuurlijke duinvegetatie werken we uit met de specialisten van Cruydt-Hoeck. We kiezen met de opdrachtgever de bomen uit op de kwekerij van Ebben en werken samen met Hovenier Koet uit Heiloo aan de uitvoering van het ontwerp. Het beplantingsontwerp voorziet in een uitbundig sortiment van droogteminnende soorten welke zijn geleverd door Bakker & Kobessen.

  • Kenmerken
Kenmerken

Duintuin

Locatie: Bentveld, Noord-Holland

Opdrachtgever: Particulier

Partners: Koet Hoveniers, Cruydt-Hoeck

Status: Uitgevoerd

Periode: 2017 – 2018

Thema: Tuin. Beplanting. Uitvoering.

Omschrijving kort: Wuivend helmgras en bijzondere duinvegetaties brengen de Duintuin tot leven


Het resultaat? Nationale Parken van wereldklasse.


DSC0538-1280x850.jpg
Tuin en landschap vloeien naadloos in elkaar over

Twentse Tuin

In het buitengebied van Zenderen, omgeven door het kleinschalige Twentse landschap, ligt de Twentse Tuin. De afgelopen kwart eeuw groeide de tuin zonder vooropgezet plan op organische wijze. Als er werd ingegrepen was dat op gevoel. Zo ontstond een tuin die in de zomer meer dan de moeite waard is, maar die wat betreft ligging van borders en paden en wat betreft onderhoud niet altijd even praktisch is.

Opgave

Hofstra|Heersche kreeg de vraag om een tuin te ontwerpen die recht doet aan wat er al is, maar die praktischer is in onderhoud. Bovendien moet het ontwerp het bestaande perceel en een meer recentelijk aangekocht ‘bosperceel’ beter met elkaar verbinden.

Veel planten in de tuin hebben emotionele waarde. Andere planten, zoals de oranje schijnpapaver (Meconopsis cambria), vingerhoedskruid (Digitalis purpurea) en perzikbladklokje (Campanula persicifolia), zijn beeldbepalend omdat ze elk jaar massaal opduiken, telkens op een andere plaats.Het landschap op een presenteerblaadje

Tuin en landschap vloeien in het ontwerp voor de Twentse Tuin naadloos in elkaar over. Daar zorgen onder andere de vanaf het terras uitwaaierende borders voor. Deze zijn het bloeiende hart van de tuin én een afspiegeling van het achterliggende bos- en weidelandschap. Eetbare planten, wuivende grassen, kleurige bloemen en verwilderde eenjarigen trekken de aandacht. Via een gazon met verspreid staande fruitbomen en een bloemrijke weide vloeit de tuin over in het kleinschalige landschap.Aan de zuidoostzijde attenderen vrijstaande bomen de wereld van het bos van het aangrenzende perceel tot aan de woning. Zichtlijnen en routes verknopen het bestaande perceel met het bosperceel. Een oude kavelsloot is omgetoverd tot onderdeel van de tuin. Maatvoering en toepassing van materialen zijn ondergeschikt aan het gebruik: zitten, lopen, fietsen en trekker rijden.

De opeenvolging van ruimtes maakt de tuin spannend en toegankelijk. Het is een landschap waarin kinderen kunnen ontdekken en volwassenen kunnen ontspannen. Een landschap waar vogels nestelen, hazen zich verstoppen en bijen ijverig werken aan een nieuwe honingvoorraad.

Voor de Twentse Tuin maakte Hofstra|Heersche niet alleen het tuinontwerp. Ook het opstellen van een gedetailleerd beplantingsplan, de uitvoeringsbegeleiding en een deel van de uitvoering is door Hofstra|Heersche gedaan, vakkundig bijgestaan door de hoveniers van hoveniersbedrijf Ruud Wijlens uit Haaksbergen en door loonbedrijf Frans Eshuis uit Enschede.Kleurrijke borders in een landelijk decor


Origineel-ontwerop-1-1280x956.jpg
Kloek tuinontwerp doet recht aan het oeuvre van architect Maaskant

Villa Ostfenne

Villa Ostfenne in Zutphen is één van de vroegste werken van architect Hugh Maaskant. Een architect met een breed en bekend oeuvre. Het ontwerp van de tuin vergt veel inventiviteit, ook omdat we niet exact weten hoe de tuin er in het verleden uit heeft gezien. Duidelijk is dat de tuin de laatste decennia weinig aandacht heeft gehad: de aanplant is flink uit de kluiten gewassen of verkeert in slechte staat van onderhoud.
Wij gaan graag de uitdaging aan om de tuin van Villa Ostfenne tot volle wasdom te laten komen. En hierbij aan te sluiten op de wensen en gebruiken van de nieuwe bezitters ervan. Met gebruikmaking van de kwaliteiten die er zijn, in een ontwerp dat recht doet aan de signatuur van Maaskant.


Hugh Maaskant

In zijn eerste werken streefde de jonge Maaskant naar het realiseren van gebouwen zonder toegevoegde ornamentiek. Hij wilde de constructie zo expressief mogelijk maken zodat het gebouw leesbaar werd. Deze villa is de eerste uitingsvorm van de zoektocht naar vormgeving en ornamentiek in architectuur. De eenvoudige hoofdvorm. Voorzichtige moderne afgeronde hoeken in de leefruimten. Technische ontwerpoplossingen voor meer licht, lucht en ruimte. De eenvoud, robuuste uitstraling, moderne elementen en vernuftige details zijn de basis voor het tuinontwerp.Kloek ontwerp

Het tuinontwerp is geïnspireerd op de vormentaal en ontwerpopvattingen van Maaskant. Het heeft een duidelijke functionele inslag, heldere lijnvoering, maar ook verfijnde details.

De zonneterrassen zijn onderling verbonden door hellingbanen. Binnen de contouren van de verharding liggen bloemrijke borders die het huis voorzien van een weelderige plint. Voor het sortiment is, gezien de samenwerking met Maaskant, geput uit het werk van Mien Ruys.Verfijnde detaillering

De bestrating heeft dezelfde kenmerkende afgeronde hoeken en draagt zo bij aan het functioneren of de beleving (entree of doorzicht). Het ‘groene deel’ van de tuin bouwt voort op de bestaande beplanting. In contrast met de moderne woning biedt de tuin een weelderige en groene aanblik.  • Kenmerken
Kenmerken

Villa Ostfenne

Locatie: Zutphen, Overijssel

Opdrachtgever: Particulier

Partners: WUP contractmanagement

Status: In uitvoering

Periode: 2017 – 2018

Thema: Tuin. Beplanting. Uitvoering. Monument.


Een kloek tuinontwerp dat recht doet aan het oeuvre van architect Maaskant


Tuinontwerp-100615-1280x1508.jpg
Landelijke tuin met theatraal zicht over het Vechtdal

Historische Vechthoeve

In Dalfsen, in de Marshoek, een middeleeuwse broekontginning in het stroomdal van de Overijsselse Vecht, ligt een woonboerderij met een prachtig maar in slechte staat verkerend boerenerf. De eigenaren vroegen Hofstra|Heersche om hulp bij de vormgeving van erf en tuin.


Aan het Vechtdal

De fraai beplante Marshoekersteeg vormt de ontginningsbasis, van hieruit is onder een hoek, in een visgraatmotief, het landschap ontgonnen. Het gaat om een relatief vlak en open gebied. Het erf van de woonboerderij wordt omringd door historische gebouwen met elk een eigen volume, oriëntatie en nokrichting. Het woonhuis (vrij formeel) en de schuur (hallenhuis) zijn rietgedekt en stammen uit de eerste helft van de negentiende-eeuw. Het erf is omzoomd met singels en vanuit de achterzijde is er een prachtig zicht over de weilanden, geflankeerd door oude eikenlanen.Een nieuw begin

We stellen een nieuwe en logische indeling van de tuin voor met een duidelijke gradatie tussen voorerf en achtererf. Op het voorerf krijgen alle functionele en representatieve elementen een plek. Denk aan de siertuin, het parkeren en een fraaie hoogstam-boomgaard. Aan de achterzijde komen de elementen die je privé gebruikt, zoals zonneterrassen en een zwemvijver.Tuinontwerp

Het ontwerp brengt het omringende landschap tot aan de achterdeur. Zichtlijnen op de omgeving worden vrijgemaakt in de bestaande erfsingel. De zwemvijver op de voorgrond vormt het podium voor het nieuwverworven uitzicht, twee houtsingels zijn de coulissen. De paardenweide sluit naadloos aan op de tuin. De dieren figureren in een prachtig landschappelijk decor. Het gehele ensemble van gebouwen komt in aaneengesloten verharding te staan. De donker gebakken klinkers zorgen voor een mooi contrast met de historische gevelsteen. Het aaneengesloten oppervlak onderstreept het functionele karakter rond de gebouwen.


Werkzaamheden

Hofstra|Heersche maakte een tuinontwerp met daarin een inventarisatie, een zon-schaduwanalyse, een functioneel plan, beplantingsplan en een werktekening. Op basis van het ontwerp voerde een lokale aannemer het werk uit.
  • Kenmerken
Kenmerken

Historische Vechthoeve

Locatie: Dalfsen, Overijssel

Opdrachtgever: Particulier

Partners: Wup contractmanagement

Status: Uitgevoerd

Periode: 2015

Thema: Tuin. Beplanting. Uitvoering.


Landelijke tuin met theatraal zicht op het Vechtdal