Werkwijze

Werkwijze


Met bewoners en gebruikers

Onze ervaring leert dat draagvlak bij omwonenden en gebruikers essentieel is voor een gedragen en goed gebruikt ontwerp. Het betrekken van stakeholders is dan ook een belangrijk uitgangspunt in onze werkwijze. Dat betekent luisteren, maar ook zichtbaar en aanspreekbaar zijn.


Vanuit het Veld

De beste ideeën ontstaan in het veld. Daar spreken het landschap, haar bewoners en gebruikers. Zij leveren de bouwstenen voor een gedragen ontwerp. Daarom werken wij bij voorkeur vanaf een locatie in het gebied. Zo zijn we zichtbaar en aanspreekbaar. Zo leren we het landschap kennen. Bij zon en bij regen.
Onze ontwerpen respecteren het bestaande en geven vorm aan het nieuwe. Het juiste ontwerp op de juiste plek. Dat is onze uitdaging.

Onderzoekend en Nieuwsgierig

Landschapsarchitectuur grenst aan vele vakgebieden. In een goed ontwerp komt kennis bij elkaar. Wij zijn altijd nieuwsgierig naar de randen van ons vakgebied. Naar ontwikkelingen in de landbouw en werkzaamheden in de bosbouw. We houden onze eigen bijen en leren over planten. Dat is een continu proces.
We zijn onderzoekend en nieuwsgierig. We verdiepen ons in de theorie, maar toetsen zo mogelijk in de praktijk. Zo planten we zelf een voedselbos aan, gaan op pad met Mark Sheperd, bezoeken de voedselbossen van Martin Crawford en de permacultuur van Sepp Holzer.
Door zelf te kijken en zelf te doen vormen we onze eigen mening. Op basis daarvan dragen we nieuwe ideeën aan. Het is ons kompas dat we voortdurend ijken en verrijken.

Met Kennis van Zaken

Wij zijn mannen van de praktijk. Maar met een academische achtergrond en een creatieve geest. Die zetten we graag in voor nieuwe ideeën en creatieve oplossingen voor landeigenaren, overheden en particulieren. Zo geven we advies op maat. Bijvoorbeeld over het gebruik, de toepassing en het beheer van beplantingen in stad en land.
Niet alle kennis hebben we zelf in huis. Maar in ons netwerk is veel te halen. En met onze onderzoekende, nieuwsgierige houding vergroten we onze kennis telkens weer. Zo slaan we bruggen en leggen we verbanden. En houden we ons werk veelzijdig, leuk en relevant.